Daily Archives: 25/05/2022

∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (CPV 79212200-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.600,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

Διενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (CPV 79212200-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.600,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

 

Πρόσκληση για 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ για ΥΠΗΡ ΕΣΩΤ ΔΙΑΧ ΕΛΕΓΧΟΥ signed + KHMDHS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤ. ΕΛΕΚΓΤΗΣ 20.05.2022

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/5/2023

60/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 743.452,28€ ΜΕ ΦΠΑ.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο 60/2022

Το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 27η/23-09-2021, θέμα 5ο (ΑΔΑ: 6ΧΘΩ469067-ΨΛ2) και της υπ’ αριθ. 1861/11-04-2022 (ΑΔΑ:614Ψ469067-Κ2Δ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διανομής και Παρασκευής Φαγητού» του Νοσοκομείου (CPV 55322000-3), για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 599.558,29€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 743.452,28€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30-06-2022 και ώρα 14:00.

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού: 161649

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 60_2022 ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ 1 έτος signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 60_2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ_ΨΙΤ0469067-1Κ0

espd-request-v2 signed

espd-request-v2

Πινακας Οικονομικής Προσφορας

Πινακας Συμμόρφωσης

20210408 Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς

MAIL APO ESIDIS

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/6/2024