Daily Archives: 09/05/2022

ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Διακήρυξη 52/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», για τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διακήρυξη 52/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», (CPV 39518000-6), για τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.050,00€ άνευ Φ.Π.Α. και 86.862,00 με Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)-Σ.Α.160317.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 52_2022 ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ [22PROC010507023]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΕΣΣ. pdf

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/5/2023