Daily Archives: 01/09/2021

104/2021 Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάδειξη του αναδόχου την «Παροχή Υπηρεσιών Δοσιμέτρησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

espd-request-v2(2) ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

espd-request-v2-6 ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 104_2021

 

 

 

 

 

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Θεσ/νίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάδειξη του αναδόχου την «Παροχή Υπηρεσιών Δοσιμέτρησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (11.780,00 € με Φ.Π.Α. 24%), για το πρώτο έτος και 9.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (11.780,00 € με Φ.Π.Α. 24%) για το επόμενο έτος.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη διαμορφώνεται σε 23.560,00€ με Φ.Π.Α. 24%  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  16-09-2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ πρωινή (υπεύθυνη υπάλληλος κα.Αργύρη Μαρία, τηλ. 2313312284)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2021, ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ , ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

21PROC009135963_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46 2021_ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

espd-request-v2-4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 462021

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών δυο (2) ελαιοχρωματιστών σε εργολάβο, για τη συντήρηση και το χρωματισμό κτιριακών επιφανειών του νοσοκομείου (CPV: 45442300-0), για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.258,06 € χωρίς το ΦΠΑ και 40.000 € με ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  15.09.2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον
Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.
( υπεύθυνη υπάλληλος κα Ε. Παπαδοπούλου τηλ 2313312284)

            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 8/9/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 85/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 48.000 BTU ΣΤΟ COMPUTER ROOM ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ WORD

21PROC009135859_85-2021_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ COMPUTER ROOM 85 2021

espd-request-v2-3

espd-request-v2(2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 85-2021

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για: α) την προμήθεια του είδους, δύο (2) κλιματιστικών μονάδων 48.000 BTU στο Computer Room του Τμήματος Πληροφορικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.200€ χωρίς Φ.Π.Α η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.448,00€ με ΦΠΑ και β) την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την εγκατάσταση και τοποθέτηση αυτών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 500,00 χωρίς Φ.Π.Α, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 620,00  με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη διαμορφώνεται σε 7.068,00€ με Φ.Π.Α. 24%  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  14.09.2021  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00΄ μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http//www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  «Ανακοινώσεις/διαγωνισμοί»). Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313- 312284 (αρμόδια υπάλληλος  Ε. Παπαδοπούλου).

              

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 8/9/2022