Daily Archives: 07/07/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

  Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  υπ’ αριθμ. 945/02-06-2020 [ΑΔΑ: 6ΩΣ3469067-71Ι] του Διοικητή του Νοσοκομείου και των υπ’ αριθ. 2578/17-06-2020 (ΑΔΑ:Ψ58Γ469067-97Θ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης ύψους 36.000,00€ στον ΚΑΕ1311 και υπ’ αριθμ. 2579/17-06-2020 (ΑΔΑ:6ΗΗΝ469067-149) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης ύψους 7.000,00€ στον ΚΑΕ0879.

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.000,00€ με Φ.Π.Α. που περιλαμβάνει α) την προμήθεια υλικών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.000,00€ με ΦΠΑ και β) την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης 7.000,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  22-7-2020  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.00΄ πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.         

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

         

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 50-2020_20PROC006980362

ΤΕΥΔ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/7/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

Αφορά Προμηθευτές του Νοσοκομείου :

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ ΑΡΘΡΟΔΕΣΕΩΝ Π/Δ.

2177 ΕΡ. ΟΡΘ.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/7/2020

ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ

2176 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/7/2020