Daily Archives: 28/02/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 03.03.2020 ΕΩΣ 06.03.2020 (ΕΝΗΜ. 28.02.2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 02.03.2020 ΕΩΣ 06.03.2020

 

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 28.02.2020)

Χ.Μ.Τ.Α. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.ΠΘ.

 

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 28.02.2020)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΩΡΛ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28-02-2020

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το θάνατο του σπουδαίου ιατρού, επιστήμονα και αγωνιστή της διάδοσης δωρεάς οργάνων, Ιωάννη Φούζα.

Διατέλεσε Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου, Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων του Α.Π.Θ. και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους οικείους.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Δελτίο Τύπου για το θάνατο του Ιωάννη Φούζα

21/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΗΛΙΟΥ

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 19η/05-12-2019 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 11ο) και την υπ’ αριθμ. 865/25-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Ψ73469067-32Υ) του Διοικητή του Νοσοκομείου,

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους «ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.130,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α., με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις  10-03-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ

 

04. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21_2020 ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ-ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ 21_2020

 

 

 

∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»_ 20DIAB000008490

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2020_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

                Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ιατρικές προμήθειες», για ένα έτος, όπως αυτές υποβλήθησαν µε το υπ. αριθμ. 6408/6-2-2020 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

                Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ (Δηλαδή από 28-2-2020), ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες.

                Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

                Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

                Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 20DIAB000008490 στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/7/2020