Daily Archives: 27/02/2020

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΣΕΤΑ

716

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/3/2020

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

715

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/3/2020

Στατική υποστύλωση συστήματος καλωδίωσης & αποξήλωση – επισκευή αναβάθμιση πλάκας

Στατική υποστύλωση συστήματος καλωδίωσης & αποξήλωση – επισκευή αναβάθμιση πλάκας

711 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ι4-473

711 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ι4-473 ΔΕΙΓΜΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/3/2020

710 ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΧΟΝΔΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

710 ΒΙΒΛΙΑ ΧΕΙΡΟΥΓΓΕΙΟΥ ΜΕ ΧΟΝΔΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΔΕΙΓΜΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/3/2020

709 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔ/ΚΟΥ, ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΚΡΙ

709 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔ., ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΚΡΙ ΔΕΙΓΜΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/3/2020

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 21/18-12-19 (Θέμα 15ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 6ΔΝΒ469067-3ΦΜ) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 764/18-2-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΒΣΙ469067-ΝΦΦ).

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

 Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια «Πλήρους Συστήματος Σκήνωσης» για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.020 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 9-3-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή.

            Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 9-3-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

07. ΤΕΥΔ

11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

708 ΣΤΥΛΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ

708 ΣΤΥΛΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/3/2020