Daily Archives: 17/12/2019

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ

3919…

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/12/2019

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤ

3918

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/12/2019

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓ ΒΠΠ

3917

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/12/2019

ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

3916

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/12/2019

156/2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV 15894000-1),

19PROC006051112_156-2019_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3ΜΗΝΟ _signed

ΤΡΟΦΙΜΑ 3ΜΗΝΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_156-2019_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΝΟ 156/2019

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV 15894000-1), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 123.123,42€ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ 139.160,22€, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CPV 15894000-1)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 139.160,22€ με Φ.Π.Α.  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με ΣΑ 82594 και αριθ. διακ. 156/2019.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο ηλεκτρονικά μέχρι την Δευτέρα 3-1-2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα  από την  ιστοσελίδα του Γ. Ν. Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http://www.ippokratio.gr (στην διαδρομή «Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί»), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/7/2020

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

3915

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/12/2019

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

3914..

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/12/2019

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓ. ΠΑΙΔ

3913

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/12/2019