Daily Archives: 21/11/2019

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 540 ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ Α4 ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ Α4

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές για την εν λόγω προμήθεια, μέσα στις οποίες θα υπάρχει και δείγμα του ανωτέρω είδους, μέχρι την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου

ΚΑΤΑΓΜΑ ΥΠΕΡΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

3589 ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΘ.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/11/2019

141/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 141-2019

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 7η/23-5-2019 συνεδρίασή του (θέμα 47ο ) και  την υπ’ αριθμ.: 3914/1-11-2019  (ΑΔΑ:ΩΘΖΤ469067-ΕΙΘ), απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  της Διοικήτριας του Νοσοκομείου

                                                                                                                         ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

             Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για υπηρεσίες «Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Ακριβείας», για την εργασία «Συντήρηση Δύο (2) κλιβάνων αποστείρωσης BELIMED με ανταλλακτικά και χωρίς αναλώσιμα», με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000,00 € με Φ.Π.Α., για ένα έτος, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα τρίμηνο και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά επιπλέον μήνα παράτασης 3.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις  12-12-2019  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00΄ πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.

                                                                                                                                                           Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                                                                                             ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

3509 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 3ml

3509ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 26/11/2019

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5ml

3590 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5ml

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 26/11/2019

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΩΡΛ

3588 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/11/2019

ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

3587 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/11/2019