Daily Archives: 24/10/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 136/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Δίσκος Δικτύου και Τείχος Προστασίας-Firewall»

19PROC005756018_136-2019_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΡ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την  προμήθεια των ειδών Δίσκος Δικτύου και Τείχος Προστασίας-Firewall, για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 8-11-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα  από την  ιστοσελίδα του Γ. Ν. Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http://www.ippokratio.gr (στην διαδρομή «Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί»), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/3/2020

ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

3288 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 29/10/2019

ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΤΩΝ 15 CM ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΑΝΑ ΕΝΑ

3276 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/10/2019