Daily Archives: 21/10/2019

ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ ΜΟΤΕΡ

ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ ΜΟΤΕΡ

«∆ιενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ» (CPV 33192330-4)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

            Τη διενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ» (CPV 33192330-4) όπως αυτές υποβλήθησαν µε τo υπ. αριθμ. πρωτ.: 50602/15-10-2019 έγγραφo της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

            Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

            Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 µέχρι την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 22:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

            Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

            Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

 

02. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ-ΌΠΩΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑ Α ΔΙΑΒΟΥΛ. pdf

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/10/2020

«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ».

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

            Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ» όπως αυτές υποβλήθησαν µε τo με αριθμό πρωτ.: 50807/16-10-2019 έγγραφo της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

            Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες.

            Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 µέχρι και τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

            Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

            Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/10/2020

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

2784 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/10/2019

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ

3244

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/10/2019

ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ

3243

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/10/2019

EΠΟΥΛΩΤΙΚΟ SPRAY

3242-

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/10/2019

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

3241 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/10/2019