Daily Archives: 09/10/2019

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 13η/18.09.2019 συνεδρίασή του (θέμα 33ο) (ΑΔΑ: 6Α2Υ469067-3ΙΤ) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ  3403/23-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΕΠ7469067-05Τ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (CPV 90524400-0), για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 385.453,60€ χωρίς ΦΠΑ (477.962,46€ με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 18.11.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12.11.2019 και  ώρα  14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.

 

3.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ [2019_124] ΑΠΟΒΛΗΤΑ -ΕΤΗΣΙΟΣ-ΚΗΜΔΗΣ_signed

ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ ΓΙΑ INTRACAMERAL ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

3095 ΕΡΕΥΝΑ ΟΦΘ.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/10/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 4 ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ON-OFF

3094 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/10/2019

3093 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΙΕΛ ΚΑΙ ΡΟΖ

3093 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΙΕΛ ΚΑΙ ΡΟΖ ΔΕΙΓΜΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/10/2019

3092 LEXMARK TONER MS510DN (502U)

3092 LEXMARK TONER MS510DN _502U_

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/10/2019

3091 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΠΕΡΙΓΩΝΝΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΥΧΗ (8) ΦΥΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ

3091 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΥΧΗ ΤΩΝ _8_ ΦΥΛΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/10/2019

3086 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΥΧΗ ΤΩΝ (8) ΦΥΛΛΩΝ

3086 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΥΧΗ _8_ ΦΥΛΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/10/2019