Daily Archives: 27/09/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 30.09.2019 ΕΩΣ 04.10.2019 (ΕΝΗΜ. 27.09.2019)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 30.09.2019 ΕΩΣ 04.10.2019

 

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 27.09.2019)

Χ.Μ.Τ.Α. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

 

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 27.09.2019)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΩΡΛ

 

∆ιενέργεια 2ης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Τη διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8), όπως αυτές υποβλήθηκαν εκ νέου, µε το από 24.09.2019 πρακτικό της επιτροπής  σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (αρ.πρωτ.εισ.εγγ. 46108/24.09.2019), λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που κατατέθηκαν στη 1ης Δημόσια Διαβούλευση, όπως αναφέρεται στο από 24.09.2019 έγγραφο της ίδιας επιτροπής, με θέμα «Παροχή Διευκρινήσεων επί των σχολίων της 1ης διαβούλευσης με κωδικό 19DIAB000005879 για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας» (αρ.πρωτ.εισ.εγγ. 46106/24.09.2019).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 μέχρι το Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

[2019-09-24] TEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 99 ATOMA μετα την 1η Διαβουλευση

[2019-09-17] Διαβίβαση απ. 1ης Διαβούλευσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

2957 HP TONER 309XL BLACK

2957 HP TONER 903XL BLACK

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 4/10/2019

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡ.2803/2019 ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

2803

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 4/10/2019

ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

2956

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 4/10/2019

ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

2955

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 4/10/2019