Daily Archives: 21/08/2019

25 Κατασκευή και εγκατάσταση τεσσάρων πάγκων εγκατάστασης συστημάτων ψηφιοποιησης

25 Κατασκευή και εγκατάσταση τεσσάρων πάγκων εγκατάστασης συστημάτων ψηφιοποιησης

Κατασκευή και εγκατάσταση ντουλάπας

Κατασκευή και εγκατάσταση ντουλάπας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 58/2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ RIA

19PROC005456832_58-2019_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ RIA _signed

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_58-2019

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του είδους Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για διενέργεια εξετάσεων RIA [CPV: 09344000-2], ΣΑ 78781, ενταγμένου στον προγραμματισμό 2019, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  158.814,00€ χωρίς το ΦΠΑ και 196.929,36€ με το Φ.Π.Α.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  16-9-2019 και ώρα 18.00’ μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 20-9-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00’ π.μ.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, email: tkiritsi@ippokratio.gr, αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/7/2020

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΩΡΛ (ΜΕ ΤΕΧ. ΠΡΟΔ.)

2522 ΕΡΕΥΝΑ ΩΡΛ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/8/2019

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΟΜιΛΙΑΣ Η ΜΗ

2521 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/8/2019

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ KEHR ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ 8-24 CH

2520 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/8/2019

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟΣΤ. ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

2519 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/8/2019

ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2516

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/8/2019