Daily Archives: 10/05/2019

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ MAYO 80X145

1446

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/5/2019

ΣΩΛΗΝΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΚΡΟ ΕΥΘΕΙΣ ΑΠΟ PVC

1445

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/5/2019

ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PICC ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΛΙΦΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ 27G

1444

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/5/2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ = ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

1443

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/5/2019

ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

1440

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/5/2019

1439 ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΚΕΚΑΜΕΝΟ ΑΝΝΟΙΚΤΟ ΑΚΡΟ

1439

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 15/5/2019

ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

    ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

                                                                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

            Τρίτο επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την μίσθωση επτά (7) φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου ΝΑΔΝΘ, για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (ετήσια δαπάνη 11.250,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.250,00€ χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

            Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 33.750,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% (για δυο (2) έτη συν ένα (1) έτος παράταση).

            Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών μόνο για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27-5-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή.

             Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312229, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Μιχαηλίδου Αφροδίτη), μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

            Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 59_2019 ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ DISPOSABLE NEEDLES 16G

1438

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/5/2019