Daily Archives: 26/02/2019

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ 671 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ                           ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/3/2019

ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ MAC600

ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ MAC 600 GE

ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΟΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

BENTOYZAKIA ΗΚΓ

ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

669

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/3/2019

ΑΜΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΜΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 2/3/2019

ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΑΠΙΕΣ)

ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΑΠΙΕΣ)

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 2/3/2019

ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

666

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/3/2019

24/2019 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

19PROC004519779_24-2019_ΔΙΑΚ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡ. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡ.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_24-2019

ΤΟ ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥπηρεσίΕΣ επισκευής και συντήρησης» (CPV:45259000-7), όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναρτημένης διακήρυξης.

Αναλυτικά:

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, 18.000,00€
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ, 9.000,00€
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ Α΄, Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 8.000,00€
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, 23.000,00€

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00€ με ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσίων ή κατά υπηρεσία.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12-3-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Τρίτη 12-3-2019 και ώρα 11.00 π.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/3/2020