Daily Archives: 28/01/2019

ΤΟΝΕΡ HP LASERJET 12A

HP LASER JET 12A

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 4/2/2019

ΣΚΙΑΣΗ

ΣΚΙΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2019 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΔΙΚΤΥΟΥ

19PROC004382954_ΔΙΑΚ. 10-2019

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_10-2019

 

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΔΙΚΤΥΟΥ» όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναρτημένης διακήρυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ με ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ με ΦΠΑ. Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσιών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 8 Φεβουαρίου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 4/12/2019

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ

277

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 4/2/2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨ ΕΡ.3663 ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ (ΕΞΩΤ. ΑΣΘΕΝΕΙΣ)

3663

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 4/2/2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨ ΕΡ.3662 ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΕΞΩΤ. ΑΣΘΕΝΕΙΣ)

3662

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 4/2/2019