Daily Archives: 29/11/2018

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Μ.Ε.Θ. (ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ)

3434 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/12/2018

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ

3433 EREYNA

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/12/2018

184/2018_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

18PROC004092822_184-2018_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΥΔ_184-2018_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (CPV 90920000-2), για το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και για το διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.000,00€ με ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.903,22€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 16.000,00€ με ΦΠΑ 24% (8.000,00€ με ΦΠΑ για το πρώτο έτος και 8.000,00€ με ΦΠΑ για το επόμενο έτος), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στην παραπάνω αναρτημένη διακήρυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ, για ένα έτος.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/2/2019

Ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης για ένα (1) έτος, και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 7η/31-05-2018 (θέμα 65ο)  συνεδρίασή του (ΑΔΑ: ΩΛΙΗ469067-Ι46) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 4209/13-11-2018 απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ:ΨΩ6Θ46907Κ-9ΚΒ)

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι 

 

Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ έτους 2015 με τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, CPV 90911200-8, για ένα (1) έτος, και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.790.000,00€ με ΦΠΑ (1.395.000,00€ με ΦΠΑ για το διάστημα από 01.04.2019 έως 31.03.2020 και 1.395.000,00€ με ΦΠΑ για το διάστημα από 01.04.2020 έως 31.03.2021), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 14.01.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 04.01.2019 και  ώρα  11:00.

 

 

2.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 166_2018 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΠΥΥ2015 ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ_signed 2.5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 166_2018 (6ΩΜ8469067-ΤΑΖ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 166_2018

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 166_2018

espd-request(166_2018)

3.2.Απόφαση Διοικητριας 1422 για μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 166_2018-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΨΗΓ3469067-5ΛΤ)

148_2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 9η/29-6-2018 (Θέμα 44ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: ΩΣΔ5469067-ΠΣ2) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 3611/2018 (ΑΔΑ: ΩΣΜΙ469067-53Π) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια Αισθητήρων Αναίμακτης Μέτρησης Αιμοσφαιρίνης με συνοδό εξοπλισμό για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.161,29 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι  25.000 € με ΦΠΑ 24%.

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις  13-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πρωινή.

            Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 13-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα  11:00 πρωινή.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr.

03. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΥΔ

08.ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

09. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

11. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΝΤ_2

17. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΑΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝ. & ΟΙΚΟΝ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/12/2019

ΜΠΙΜΠΕΡΟ + ΘΗΛΕΣ

3402 ΕΡΕΥΝΑ3402 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/12/2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 130/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες του νοσοκομείου, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.116,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 29.903,80€ με Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως 49, στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.