Daily Archives: 08/11/2018

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚ 162/2018

2018-11-5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 162_2018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2018-11-5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 162_2018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 165/2018 ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ

18PROC003976388_165-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ

ΤΕΥΔ_165-2018_ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ» (15884000-8), ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 26.392,00€ χωρίς το ΦΠΑ και 29.485,94€ με το Φ.Π.Α, όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 15/1/2019

ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

3212

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 15/11/2018

ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ – ΜΗΡΙΑΙΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (Π.Τ. 30.12.18) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

3131 ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 15/11/2018

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

3210

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 15/11/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Το Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” πρόκειται να προβεί μετά από έρευνα αγοράς, στην προμήθεια γραφικής ύλης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές μέσα στις οποίες θα υπάρχουν και δείγματα για κάθε είδος, μέχρι τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

3208

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 15/11/2018