Daily Archives: 23/10/2018

154/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 16η/19-9-2018 (Θέμα 66ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: Ω5ΜΩ469067-Γ4Β) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 876/22-2-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΒΝ6469067-Β2Γ)

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά είδος, για την προμήθεια του είδους «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 606.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 3-12-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

            Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 27-11-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.

01. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ_signed

7. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

8. espd-request

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

11. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

15. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ _CR__signed

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/1/2020

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ

3008

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/10/2018

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ

3000 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/10/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/10/2018

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡ.2911 ΓΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ

2911

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/10/2018