Daily Archives: 15/10/2018

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-CD-DVD

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/10/2018

ΠΑΚΕΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

2941 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/10/2018

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου ΝΑΔΝΘ, για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 12η/22.8.2018 (Θέμα 81ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 7ΤΡ3469067-Δ2Ω) και της υπ’ αριθ. 3679/03.10.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:ΨΡΥΖ469067-ΝΔΥ)

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

 

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, (CPV 79713000-5), για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 737.389,86€ χωρίς ΦΠΑ (368.694,93€ χωρίς ΦΠΑ για το πρώτο έτος και 368.694,93€ χωρίς ΦΠΑ για το επόμενο έτος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με την παρ.3 του αρθ. 27 του Ν. 4412/2016 είναι η  19η-11-2018 και ώρα 13:00.

 

2.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ

espd-request

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

15-10-2018_ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

Διενέργεια έρευνας αγοράς για την προμήθεια των ειδών

«ειδικό αλεύρι νεφροπαθών» και « ειδικά ζυμαρικά νεφροπαθών»

για τρεις (3) μήνες.

            Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια των ειδών που αναγράφονται στην παραπάνω έρευνα αγοράς και παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 25-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                            ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/12/2018

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡ.2869 ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

2869

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/10/2018