Daily Archives: 17/09/2018

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΟΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

2622 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/9/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 128/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΜΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΑΑΜ)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

15. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  

14. ΤΕΥΔ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 9η/29-6-2018 (Θέμα 45ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: Ω4Μ9469067-Η2Α) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 3208/27-8-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΑΑ5469067-ΚΜ0)

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια «Κάδων συλλογής αποβλήτων αστικού χαρακτήρα (ΑΣΑ) και επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ)» για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 57.226,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις  1-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή.

            Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 1-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/9/2019

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡ. 2569 ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ

2569

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/9/2018

ΛΥΧΝΙΑ Halogen

ΛΥΧΝΙΑ Halogen 2

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ Ε Υ Κ Α Μ Π Τ Ο ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

2621 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 21/9/2018

ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ 5ΜΜ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

2620 ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 21/9/2018

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ VACUTEST ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΤΩΝ 6ML

2619ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ VACUTEST ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΤΩΝ 6ML

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 21/9/2018