Daily Archives: 11/05/2018

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 CC ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0,1, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

1361ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 CC ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0,1, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/5/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 14.05.2018 ΕΩΣ 18.05.2018 (ΕΝΗΜ. 11.05.2018)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 14.05.2018 ΕΩΣ 18.05.2018

ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 11.05.2018)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΩΡΛ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

1271 – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 15/5/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ 61/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΔ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 6η/26-4-2018 (Θέμα 76ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 66ΨΑ469067-ΜΗΠ) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 1844/4-5-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:ΨΩΕΟ469067-Κ16)

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια αισθητήρων (αναλώσιμο υλικό μίας χρήσης) φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης μιας χρήσης για ανίχνευση των προκαρκινικών-καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας, με συνοδό εξοπλισμό, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.200,00 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι  8.928,00 € με ΦΠΑ 24%.

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις  24-5-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πρωινή.

            Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 24-5-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 πρωινή.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/5/2019

ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΕΝΔΟΝΑ 140Χ220 CM ΠΕΡΙΠΟΥ

1359ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΕΝΔΟΝΑ 140Χ220 CM ΠΕΡΙΠΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/5/2018

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 10-25

1358ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 10-25

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/5/2018

ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1355 ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/5/2018