Daily Archives: 04/04/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ 1013

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1014 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 12/4/2018

ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1012 ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΘ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 11/4/2018

QUANTIFERON

1011

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 11/4/2018

ΕΙΔΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

1010 ΕΡΕΥΝΑ ΧΕΙΡ.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 11/4/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 49/2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ»

18PROC002911059_επαναλ. 49-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡ. ΗΛΕΚ. ΕΞ. -ΠΠΥΥ 2015 (ΑΣΑΝΣΕΡ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε_ΤΕΥΔ_49-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, της παραπάνω διακήρυξης.

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, 20.999,00€
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ, 8.000€
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, 16.000,00€
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» & ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ, 5.000,00€

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 49.999,99€ με ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23-4-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 11/12/2018

ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

1009 ΕΡΕΥΝΑ ΧΕΙΡ.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 11/4/2018

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Τραπεζοκόμους-Σίτιση

Σχόλια 1ης διαβουλευσης Τεχν.Προδ. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ

[2018-03-30] Τεχνικές Προδιαγραφες ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ

[2018-04-03] ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/4/2018