ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 25.10.2021 ΕΩΣ 29.10.2021 (ΕΝΗΜ. 22.10.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 25.10.2021 ΕΩΣ 29.10.2021 (ΕΝΗΜ. 22.10.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 18.10.2021 ΕΩΣ 22.10.2021 (ΕΝΗΜ. 15.10.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 18.10.2021 ΕΩΣ 22.10.2021 (ΕΝΗΜ. 15.10.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 11.10.2021 ΕΩΣ 15.10.2021 (ΕΝΗΜ. 08.10.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 11.10.2021 ΕΩΣ 15.10.2021 (ΕΝΗΜ. 08.10.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 04.10.2021 ΕΩΣ 08.10.2021 (ΕΝΗΜ. 01.10.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 04.10.2021 ΕΩΣ 08.10.2021 (ΕΝΗΜ. 01.10.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 27.09.2021 ΕΩΣ 01.10.2021 (ΕΝΗΜ. 24.09.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 27.09.2021 ΕΩΣ 01.10.2021 (ΕΝΗΜ. 24.09.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 20.09.2021 ΕΩΣ 24.09.2021 (ΕΝΗΜ. 17.09.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 20.09.2021 ΕΩΣ 24.09.2021 (ΕΝΗΜ. 17.09.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 13.09.2021 ΕΩΣ 17.09.2021 (ΕΝΗΜ. 10.09.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 13.09.2021 ΕΩΣ 17.09.2021 (ΕΝΗΜ. 10.09.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 06.09.2021 ΕΩΣ 10.09.2021 (ΕΝΗΜ. 03.09.2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 06.09.2021 ΕΩΣ 10.09.2021 (ΕΝΗΜ. 03.09.2021)