Χειρουργεία με τοπική αναισθησία

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΠΟ 25.09.2017 ΕΩΣ 29.09.2017

ΑΠΟ 25.09.2017 ΕΩΣ 29.09.2017

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΠΟ 18.09.2017 ΕΩΣ 22.09.2017

ΑΠΟ 18.09.2017 ΕΩΣ 22.09.2017

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΠΟ 11.09.2017 ΕΩΣ 15.09.2017

ΑΠΟ 11.09.2017 ΕΩΣ 15.09.2017

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΠΟ 04.09.2017 ΕΩΣ 08.09.2017

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΠΟ 28.08.2017 ΕΩΣ 01.09.2017

ΑΠΟ 28.08.2017 ΕΩΣ 01.09.2017

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΠΟ 21.08.2017 ΕΩΣ 25.08.2017

ΑΠΟ 21.08.2017 ΕΩΣ 25.08.2017

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΠΟ 07.08.2017 ΕΩΣ 18.08.2017

ΑΠΟ 07.08.2017 ΕΩΣ 18.08.2017

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΠΟ 31.07.2017 ΕΩΣ 04.08.2017

ΑΠΟ 31.07.2017 ΕΩΣ 04.08.2017