ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 18.05.2018)

Χ.Μ.Τ.Α. Β ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

Χ.Μ.Τ.Α ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ

X.M.T.A. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 11.05.2018)

Χ.Μ.Τ.Α. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

 

ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 04.05.2018)

Χ.Μ.Τ.Α. Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

Χ.Μ.Τ.Α. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 27.04.2018)

Χ Μ Τ Α Β ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

X M T A ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β ΑΠΘ

Χ Μ Τ Α ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Χ Μ ΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ Μ Τ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Χ Μ Τ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Χ Μ Τ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ

Χ Μ Τ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Χ Μ Τ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

 

ENIAIA ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 20.04.2018)

Χ.Μ.Τ.Α. Β ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

Χ.Μ.Τ.Α. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

 

ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 13.04.2018)

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Χ.Μ.Τ.Α. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α.ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

 

ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 05.04.2018)

Χ.Μ.Τ.Α. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β

Χ.Μ.Τ.Α. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (02.04.2018)

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β ΑΠΘ