Χειρουργεία με τοπική αναισθησία

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (16.02.2018)

Χ.Μ.Τ.Α. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β ΑΠΘ

X.M.T.A. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ

ΠΙΠΈΤΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ 3ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟ ΠΟΥΆΡ

478ΠΙΠΈΤΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ 3ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟ ΠΟΥΆΡ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 21/2/2018

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (09.02.2018)

X.M.T.A. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Β ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (02.02.2018)

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ

.Χ.Μ.Τ.Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΗΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (26.01.2018)

ΧΜΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (19.01.2018)

XMTA ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΜΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

ΧΜΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ

ΧΜΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

XMTA ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

XMTA ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

XMTA ΟΦΘΑΛΜΙΟΛΟΓΙΚΟ

XMTA ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (11.01.2018)

ΧΜΤΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΜΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΧΜΤΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

XMTA E ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΜΤΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

XMTA ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

XMTA ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

XMTA ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

XMTA ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (05.01.2018)

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Χ.Μ.Τ.Α. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ