ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.04.2020 ΕΩΣ 30.04.2020 (ΕΝΗΜ. 12.05.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.04.2020 ΕΩΣ 15.04.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.04.2020 ΕΩΣ 30.04.2020

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.03.2020 ΕΩΣ 31.03.2020 (ΕΝΗΜ. 27.04.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.03.2020 ΕΩΣ 15.03.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.03.2020 ΕΩΣ 31.03.2020

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.02.2020 ΕΩΣ 29.02.2020 (ΕΝΗΜ. 13.03.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.02.2020 ΕΩΣ 15.02.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.02.2020 ΕΩΣ 29.02.2020

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.01.2020 (ΕΝΗΜ. 07.02.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.01.2020 ΕΩΣ 15.01.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.01.2020 ΕΩΣ 31.01.2020

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.12.2019 ΕΩΣ 31.12.2019 (ΕΝΗΜ. 10.01.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.12.2019 ΕΩΣ 15.12.2019

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.12.2019 ΕΩΣ 31.12.2019

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.11.2019 ΕΩΣ 30.11.2019 (ΕΝΗΜ. 09.12.2019)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.11.2019 ΕΩΣ 15.11.2019

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.11.2019 ΕΩΣ 30.11.2019

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.10.2019 ΕΩΣ 31.10.2019 (ΕΝΗΜ. 09.12.2019)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.10.2019 ΕΩΣ 15.10.2019

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.10.2019 ΕΩΣ 31.10.2019

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.09.2019 ΕΩΣ 30.09.2019 (ΕΝΗΜ. 30.10.2019)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.09.2019 ΕΩΣ 15.09.2019

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.09.2019 ΕΩΣ 30.09.2019