Επείγοντα Χειρουργεία

2415 ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΒΙΟΤΟΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΘΗΚΑΡΙΑ 7FR

2415 ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΒΙΟΤΟΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΘΗΚΑΡΙΑ 7FR

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16/06/2017 ΕΩΣ 30/06/2017

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-06-2017 ΕΩΣ 30-06-2017

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-04-2017 ΕΩΣ 15-05-2017

επικαιροποίηση

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-4-2017 ΕΩΣ 15-5-2017

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01-06-2017 ΕΩΣ 15-06-2017

επικαιροποίηση

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01-06-2017 ΕΩΣ 15-06-2017

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΡΟΥΡΓΕΙΑ 16-05-2017 ΕΩΣ 31-05-2017

επικαιροποίηση

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠ0 16-05-2017 ΕΩΣ 31-05-2017