ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.12.2020 ΕΩΣ 31.12.2020 (ΕΝΗΜ. 19.01.2021)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.12.2020 ΕΩΣ 15.12.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.12.2020 ΕΩΣ 31.12.2020

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.11.2020 ΕΩΣ 30.11.2020 (ΕΝΗΜ. 22.12.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.11.2020 ΕΩΣ 15.11.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.11.2020 ΕΩΣ 30.11.2020

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.10.2020 ΕΩΣ 31.10.2020 (ΕΝΗΜ. 22.12.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.10.2020 ΕΩΣ 15.10.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.10.2020 ΕΩΣ 31.10.2020

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.09.2020 ΕΩΣ 30.09.2020 (ΕΝΗΜ. 09.10.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.09.2020 ΕΩΣ 15.09.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.09.2020 ΕΩΣ 30.10.2020

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.08.2020 ΕΩΣ 31.08.2020 (ΕΝΗΜ. 09.10.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.08.2020 ΕΩΣ 15.08.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.08.2020 ΕΩΣ 31.08.2020

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.07.2020 ΕΩΣ 31.07.2020 (ΕΝΗΜ. 20.08.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.07.2020 ΕΩΣ 15.07.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.07.2020 ΕΩΣ 31.07.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΝΑΔΝ) ΑΠΟ 01.07.2020 ΕΩΣ 31.07.2020

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.06.2020 ΕΩΣ 30.06.2020 (ΕΝΗΜ. 10.07.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.06.2020 ΕΩΣ 15.06.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.06.2020 ΕΩΣ 30.06.2020

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.05.2020 ΕΩΣ 31.05.2020 (ΕΝΗΜ. 19.06.2020)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.05.2020 ΕΩΣ 15.05.2020

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16.05.2020 ΕΩΣ 31.05.2020