Προγραμματισμένα Χειρουργεία

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΗΜ. 16.02.2018)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΩΡΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 19.02.2018 ΕΩΣ 23.02.2018

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΗΜ. 09.02.2018)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΩΡΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 12.02.2018 ΕΩΣ 16.02.2018

 

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ(ΕΝΗΜ. 02.02.2018)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε ΑΠΘ

Ω.Ρ.Λ.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β ΑΠΘ

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΗΜ. 26.01.2018)

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 29.01.2018 ΕΩΣ 02.02.2018

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΗΜ.19.01.2018)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΩΡΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 22.01.2018 ΕΩΣ 26.01.2018

 

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΗΜ. 12.01.2018)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΩΡΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 15.01.2018 ΕΩΣ 19.01.2018

 

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΗΜ. 05.01.2018)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΩΡΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 08.01.2018 ΕΩΣ 12.01.2018

ΕΤΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΗΜ. 29.12.2017)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β’ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ΄ Α.Π.Θ. – ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β΄ Α.Π.Θ.

ΩΡΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 02.01.2018 ΕΩΣ 05.01.2018