Προγραμματισμένα Χειρουργεία

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 26.06.2017 ΕΩΣ 07.07.2017

ΑΠΟ 26.06.2017 ΕΩΣ 07.07.2017

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 17.07.2017 ΕΩΣ 21.07.2017

17.07.2017 ΕΩΣ 21.07.2017

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 10.07.2017 ΕΩΣ 14.07.2017

10.07.2017 ΕΩΣ 14.07.2017

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 19.06.2017 ΕΩΣ 23.06.2017

19.06.2017 ΕΩΣ 23.06.2017

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 03.07.2017 ΕΩΣ 07.07.2017

03.07.2017 ΕΩΣ 07.07.2017

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 26.06.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

26.06.2017 ΕΩΣ 30.06.2017

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 19.06.2017 ΕΩΣ 23.06.2017

19.06.2017 ΕΩΣ 23.06.2017