Προγραμματισμένα Χειρουργεία

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 25.09.2017 ΕΩΣ 29.09.2017

ΑΠΟ 25.09.2017 ΕΩΣ 29.09.2017

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 18.09.2017 ΕΩΣ 22.09.2017

ΑΠΟ 18.09.2017 ΕΩΣ 22.09.2017

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 11.09.2017 ΕΩΣ 15.09.2017

ΑΠΟ 11.09.2017 ΕΩΣ 15.09.2017

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 04.09.2017 ΕΩΣ 08.09.2017

ΑΠΟ 04.09.2017 ΕΩΣ 08.09.2017

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 24.07.2017 ΕΩΣ 25.08.2017

ΑΠΟ 24.07.2017 ΕΩΣ 25.08.2017

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 28.08.2017 ΕΩΣ 01.09.2017

2017.08.208 ΕΩΣ 2017.09.01

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 21.08.2017 ΕΩΣ 25.08.2017

ΑΠΟ 21.08.2017 ΕΩΣ 25.08.2017

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 07.08.2017 ΕΩΣ 18.08.2017

ΑΠΟ 07.08.2017 ΕΩΣ 18.08.2017