Συνέδρια-Διημερίδες Νοσ/κής Υπηρεσίας

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 2019

1ο Συνέδριο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου 2019

«Ρεαλιστικές δράσεις & εφικτές λύσεις στη σύγχρονη πραγματικότητα»

13, 14 & 15 Δεκεμβρίου 2019

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Poster

5η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 2018

5η Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου 2018  

«Χαράσσοντας δρόμους απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις»

14 & 15 Δεκεμβρίου 2018

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Poster

4η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 2016

4η Διημερίδα4η Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου 2016

«Θωρακίζοντας την ψυχή & το σώμα»

16 & 17 Δεκεμβρίου 2016

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Poster

3η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 2015

3η Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου 2015

«Εκπαιδεύω – Εκπαιδεύομαι» Μια διαχρονική αναγκαιότητα

18 & 19 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

2η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 2014

2η Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου 2014

«Επαναπροσδιορίζουμε το παρόν, επενδύουμε στο μέλλον»

19 & 20 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 2013

1η Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου 2013

«Προσεγγίζοντας ρεαλιστικούς & μακροπρόθεσμους στόχους»

13 & 14 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ