Ερευνες Αγοράς

Τερματικό διαχείρισης κλήσεων

Τερματικό διαχείρισης κλήσεων

Προμήθεια και τοποθέτηση διαφανοσκοπίου LED

Προμήθεια και τοποθέτηση διαφανοσκοπίου LED

Οθόνη προβολής ακτινογραφιών

Οθόνη προβολής ακτινογραφιών

Απολήξεις για Holter ρυθμού Getemed Cardiomem

Απολήξεις για Holter ρυθμού Getemed Cardiomem

Επισκευή καρδιογράφου

Επισκευή καρδιογράφου

Τερματικά για το bms της ΜΕΘ

Τερματικά για το bms της ΜΕΘ

Προμήθεια Περιχειρίδων για τα monitors Infinity M540 της Draeger

Προμήθεια Περιχειρίδων για τα monitors Infinity M540 της Draeger

ΔΑΠΕΔΟ

ΔΑΠΕΔΟ