Ερευνες Αγοράς

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ Ζ΄ COVID ΚΛΙΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ Ζ΄ COVID ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FCU ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FCU ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΛΚΟΥ) ΚΤ. Α΄

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΛΚΟΥ) ΚΤ. Α΄

Εγκατάσταση φίλτρων νερού για το ενιαίο Ενδοσκοπικό

Εγκατάσταση φίλτρων νερού για το ενιαίο Ενδοσκοπικό

Επισκευή φυγοκέντρου Hettich

Επισκευή φυγοκέντρου Hettich

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΝΤΖΑ 304

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΝΖΑ 304

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ