Ερευνες Αγοράς

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια τροφίμων

24.6.2022 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑ ΛΙΤ ΦΙΑΛΛΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 4/7/2023

Επισκευή μόνιτορ General meditech

Επισκευή μόνιτορ General meditech

Συντήρηση μηχανήματος νηματικής ροής ADS

Συντήρηση μηχανήματος νηματικής ροής ADS

Συντήρηση μηχανήματος νηματικής ροής ESCO Cytotoxic Safety

Συντήρηση μηχανήματος νηματικής ροής ESCO Cytotoxic Safety

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ Γ΄ κτ. – ΧΩΡΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ Γ΄ κτ. – ΧΩΡΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Εγκατάσταση συστήματος προτεραιότητας

Εγκατάσταση συστήματος προτεραιότηταςΕγκατάσταση συστήματος προτεραιότητας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια βρεφικών γαλάτων.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/6/2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.