Ερευνες Αγοράς

Συμμόρφωση των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Β΄ Κτηρίου του Νοσοκομείου

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β΄ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΤΗΣ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΚΙΑΣΗ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ – ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

ΣΚΙΑΣΗ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ – ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

ΣΚΙΣΗ – ΜΡΜΒΡΑΝΕΣ – ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

ΣΚΙΑΣΗ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ – ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 24V-40W

ΛΑΜΠΕΣ 24V-40W

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Εργαστηριακοί πάγκοι Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

Έρευνα αγοράς για εργαστηριακούς πάγκους του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου