Ερευνες Αγοράς

Επισκευή ψυκτικής μονάδας Αιμοδοσίας

Έρευνα αγοράς γαι την επισκευή ψυκτικής μονάδας Αιμοδοσίας

Επισκευή διαθερμίας Gima

Επισκευή διαθερμίας Gima

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ 2021

Κατασκευή ντουλάπας στη ΜΕΘ covid

Κατασκευή ντουλάπας στη ΜΕΘ covidΚατασκευή ντουλάπας στη ΜΕΘ covid

Επισκευή Υπερηχοτομογράφος hitachi

Επισκευή Υπερηχοτομογράφος hitachi

Εγκατάσταση φίλτρων νερού για το ενιαίο Ενδοσκοπικό

Εγκατάσταση φίλτρων νερού για το ενιαίο Ενδοσκοπικό