Προκηρύξεις θέσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

“Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.31/2361/ΟΙΚ. 22433/14.6.2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας ενημερώνουμε οτι η με αριθμ. 25235/23.5.2019 απόφαση προκήρυξης θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ , επι θητεία, του Νοσοκομείου μας, αναστέλλεται ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 (Π.Δ. 56/2019 Α΄97)”.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

ΩΩΒΖ469067-ΗΓΜ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 15 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Με αριθμ. πρωτ. 54935/18.10.2018 απόφαση προκήρυξη του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” με την οποία προκηρύχθηκε μια θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Νοσοκομείου μας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. :

Ω4Ι9469067-ΙΙ0 ΜΙΑ ΘΕΣΗ Ε.Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 54935 18.10.18

Με αριθμ. πρωτ. 54936/18.10.2018 απόφαση προκήρυξη του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” με την οποία προκηρύχθηκε μια θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ) του Νοσοκομείου μας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. :

6ΘΩΒ469067-Ι5Θ ΜΙΑ ΘΕΣΗ Ε.Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡ. ΚΛΙΝ. ΜΕΤΑΜΟΣΧ. 54936 18.10.18

Με αριθμ. πρωτ. 54937/18.10.2018 απόφαση προκήρυξη του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” με την οποία προκηρύχθηκε μια θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ του Νοσοκομείου μας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. :

6ΒΝ5469067-Ι1Υ ΜΙΑ ΘΕΣΗ Ε.Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 54937 18.10.18

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6Θ64469067-ΞΓ9-1 ΕΒ΄ ΑΙΜΑΤ. Ή ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠ. Ή ΠΑΘΟΛ. Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡ. ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣ.ΙΣΤΟΣΥΜΒ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

6Θ64469067-ΞΓ9-1 ΘΕΣΗ ΕΒ ΑΙΜΑΤ. Ή ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘ. Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡ. Η΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Αναμορφωμένοι πινάκες κατάταξης, για τους κωδικούς θέσεων 101, 102, 104, 105 και 106, και αναμορφωμένοι πινάκες απορριπτέων για τους κωδικούς θέσεων 101, 102, 103, 104, 105 και 106, της υπ’αριθμ.59781/19-12-2017 Ανακοίνωσης υπ’αριθμ.ΣΟΧ1/2018 (ΑΔΑ:71Ψ4469067-ΩΕΩ) κατόπιν υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων στο ΑΣΕΠ.

Αναμορφωμένοι πινάκες κατάταξης, για τους κωδικούς θέσεων 101, 102, 104, 105 και 106, και αναμορφωμένοι πινάκες απορριπτέων για τους κωδικούς θέσεων 101, 102, 103, 104, 105 και 106, της υπ’αριθμ.59781/19-12-2017 Ανακοίνωσης υπ’αριθμ.ΣΟΧ1/2018 (ΑΔΑ:71Ψ4469067-ΩΕΩ) κατόπιν υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων στο ΑΣΕΠ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ1-2018

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

“Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Έργου με  ειδικό ιατρό Χειρουργικής με γνωστικό αντικείμενο την μεταμόσχευση  συμπαγών οργάνων και χειρουργική ήπατος-πάγκρεος και χοληφόρων, με  καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες  στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης  “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6ΡΤ5469067-ΚΦ4