Προκηρύξεις θέσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (Ν.Ε.Λ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1ΘΕΣΗ ΝΕΛ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΩΡΥΕ469067-Ξ23 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27.12.19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΨΟ3Υ469067-ΛΚΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10.10.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

“Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.31/2361/ΟΙΚ. 22433/14.6.2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας ενημερώνουμε οτι η με αριθμ. 25235/23.5.2019 απόφαση προκήρυξης θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ , επι θητεία, του Νοσοκομείου μας, αναστέλλεται ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 (Π.Δ. 56/2019 Α΄97)”.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

ΩΩΒΖ469067-ΗΓΜ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 15 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Με αριθμ. πρωτ. 54935/18.10.2018 απόφαση προκήρυξη του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” με την οποία προκηρύχθηκε μια θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Νοσοκομείου μας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. :

Ω4Ι9469067-ΙΙ0 ΜΙΑ ΘΕΣΗ Ε.Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 54935 18.10.18

Με αριθμ. πρωτ. 54936/18.10.2018 απόφαση προκήρυξη του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” με την οποία προκηρύχθηκε μια θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ) του Νοσοκομείου μας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. :

6ΘΩΒ469067-Ι5Θ ΜΙΑ ΘΕΣΗ Ε.Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡ. ΚΛΙΝ. ΜΕΤΑΜΟΣΧ. 54936 18.10.18

Με αριθμ. πρωτ. 54937/18.10.2018 απόφαση προκήρυξη του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” με την οποία προκηρύχθηκε μια θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ του Νοσοκομείου μας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. :

6ΒΝ5469067-Ι1Υ ΜΙΑ ΘΕΣΗ Ε.Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 54937 18.10.18