Γενικές

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 20-02-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 20-02-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

6ΞΔ0469067-ΩΦΨ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 13-02-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 13-02-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΩΕ4Ι469067-0ΒΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

7ΜΛΕ469067-ΔΡ2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ1-2017 ΚΑΙ ΣΟΧ2-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΣΟΧ1-2017 ΚΑΙ ΣΟΧ2-2017

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ- ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ-ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Απόφαση 46220 προκήρυξης Εκλογών για το Πειθαρχικό Συμβ. Ιατρών (τροποποίηση)

Απόφαση 46267

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ