Γενικές

3373 ΒΙΒΛΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ

3373 ΒΙΒΛΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 7 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΙΣ 5-11-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 7 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

3270

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29-10-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΨΟ3Υ469067-ΛΚΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10.10.2019

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

l-a-20191010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΣ 2018