Γενικές

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΚΙΑ ΑΠΌ FEP

197ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΚΙΑ ΑΠΌ FEP

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/1/2019

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 4 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 4 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 14.01.2019 ΕΩΣ 18.01.2019 (ΕΝΗΜ. 11.01.2019)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 14.01.2019 ΕΩΣ 18.01.2019

 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 6 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 6 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ

3629-

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΩΛΩ5469067-ΚΔΟ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 7 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ 14-12-18