Τεχνική Υπηρεσία

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ- ΜΙΚΤΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ- ΜΙΚΤΗ

Τροποποίηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων

Τροποποίηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων

Εγκατάσταση καταγραφικού θερμοκρασίας

Εγκατάσταση καταγραφικού θερμοκρασίας

Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Επισκευή εμφανιστηρίου Agfa

Επισκευή εμφανιστηρίου Agfa

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ – ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤ. Α΄

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ – ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤ. Α΄

ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ FANCOIL

ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ FANCOIL