Τεχνική Υπηρεσία

Εγκατάσταση συστημάτων Ιατρικών Αερίων για την ανακαίνιση των Χειρουργείων του 5ου ορόφου στο Γ΄ Κτήριο, καθώς και σε άλλους χώρους του Νοσοκομείου

Ε.Α. Εγκατάσταση συστημάτων Ιατρικών Αερίων

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ Γ΄ κτ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ Γ΄ κτ.

Προμήθεια Λαμπών

Προμήθεια Λαμπών

Προμήθεια Καλωδίωσης για τoν Καρδιογράφο GE MAC 600

Προμήθεια Καλωδίωση για τον Καρδιογράφο GE MAC 600

Προμήθεια και τοποθέτηση οριζόντιων προστατευτικών λωρίδων σε τοίχους και επιφάνειες χώρων του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Ε.Α. Προμήθεια και τοποθέτηση οριζόντιων προστατευτικών λωρίδων σε τοίχους και επιφάνειες χώρων του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Προμήθεια Ροομέτρων – Ρυθμιστή Φιάλης Ο2

Ε.Α. Προμήθεια Ροομέτρων – Ρυθμιστή Φιάλης Ο2

Προμήθεια Ρυθμιστών Κενού

Ε.Α. Προμήθεια Ρυθμιστών Κενού

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ