Τεχνική Υπηρεσία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ-ΚΕΝΟΜΕΤΡΩΝ

ΡΟΟΜΕΤΡΑ-ΚΕΝΟΜΕΤΡΑ

ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΛΑΜΠΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 30W-6V

ΛΑΜΠΕΣ 30W-6V

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

EΡ ΑΓ ΣΥΝΤΗΡ 800SPLITS 2023

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 MASIMO

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ)

Χειριστήρια ανελκυστήρα

Χειριστήρια ανελκυστήρα

Συντήρηση μηχανήματος νηματικής ροής ADS

Συντήρηση μηχανήματος νηματικής ροής ADS