Τεχνική Υπηρεσία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΦΑΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΦΑΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ WC ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΤΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ WC ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ NIHON KODEN

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ NIHON KODEN-

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL

ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επισκευή μόνιτορ Mindray T5

Επισκευή μόνιτορ Mindray T5

Επισκευή μόνιτορ Spacelabs

Επισκευή μόνιτορ Spacelabs