Τεχνική Υπηρεσία

ΔΑΠΕΔΟ

ΔΑΠΕΔΟ

ΕΚΣΑΦΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μετεγκατάσταση ενός χειρουργικού προβολέα

Μετεγκατάσταση ενός χειρουργικού προβολέα

Προμήθεια τροχήλατης βάσης αναρρόφησης και κενομέτρων

Προμήθεια τροχήλατης βάσης αναρρόφησης και κενομέτρων

Σύστηματα Παραγωγής Ελέγχου και Δοσομέτρησης Διοξειδίου του Χλωρίου για Νοσοκομειακές κτιριακές εγκαταστάσεις.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ