Τεχνική Υπηρεσία

ΡΟΟΜΕΤΡΑ (ΜΟΝΑ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΤΥΠΟΥ AFNOR

ΡΟΟΜΕΤΡΑ (ΜΟΝΑ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΡΑΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ Ν1 XLarge

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ Ν1 XLarge

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 13-20CM

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 13-20CM

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ Ν2 MEDIUM.

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ Ν2 MEDIUM

Προμήθεια φακού 63/0,90 του μικροσκοπίου Olympus BH-2

Προμήθεια φακού 63 του μικροσκοπίου Olympus BH-2

Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας