Τεχνική Υπηρεσία

Ε.Α. Ανακαίνιση του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του ΝΑΔΝΘ

Ε.Α. Ανακαίνιση του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του ΝΑΔΝΘ

Οθόνη προβολής ακτινογραφιών

Οθόνη προβολής ακτινογραφιών

Επισκευή πλακέτας κέντρου πεπιεσμένου αέρα

Επισκευή πλακέτας κέντρου πεπιεσμένου αέρα

Επισκευή μικροτόμου

Επισκευή μικροτόμου

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Λάμπες προβολέα οροφής

Λάμπες προβολέα οροφής

Προμήθεια και τοποθέτηση διαφανοσκοπίου LED δύο θέσεων

Προμήθεια και τοποθέτηση διαφανοσκοπίου LED δύο θέσεων

ΥΑΛΟΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗ

ΥΑΛΟΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗ