Τεχνική Υπηρεσία

Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Εγκατάσταση συναγερμού

Εγκατάσταση συναγερμού

ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

επικαιροποίηση ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ περίφραξη στον αύλειο χώρο της υπό δημιουργία ψυχιατρικής του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

επικαιροποίηση ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ περίφραξη στον αύλειο χώρο της υπό δημιουργία ψυχιατρικής του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΛΕ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΛΕ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ SPO2

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ SPO2

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ