Τεχνική Υπηρεσία

Επισκευή μηχανήματος φωτοθεραπείας

Επισκευή μηχανήματος φωτοθεραπείας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ Π.ΑΕΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ Π.ΑΕΡΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ MONITOR

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ MONITOR

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΛΥΧΝΙΑ Halogen

ΛΥΧΝΙΑ Halogen 2

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ