Τεχνική Υπηρεσία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΚΙΑΣΗ

ΣΚΙΑΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ – ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ – ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ – A.CONTROL ΜΕΝΝ ΚΤ. Δ΄ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΤ. Α΄

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ – A.CONTROL ΜΕΝΝ ΚΤ. Δ΄ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΤ. Α΄

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ -ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ- ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΑΝΗΣΤΗΡΙΩΝ