Τεχνική Υπηρεσία

Εγκατάσταση παροχικού καλωδίου.

Εγκατάσταση παροχικού καλωδίου.

ΣΙΤΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

ΣΙΤΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ GIMA

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ GIMA

Εγκατάσταση γραμμής data

Εγκατάσταση γραμμής data

Επισκευή κλιβάνου Binder

Επισκευή κλιβάνου Binder

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 7ος

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ